Univormujen alla on oikea ihminen

Sisar hento valkoinen? Ei, me ollaan kaikkea muuta. Vahvoja ja erilaisia yksilöitä, mitä pitää vaalia.

Tulevia ja nykyisiä sairaanhoitajia, lähihoitajia, terveydenhoitajia, fysioterapeutteja, laboratoriohoitajia, hammashoitajia, kätilöitä ja mielenterveyshoitajia. Kaikki omanlaisia, sitoutuneita osaajia käsissämme pian se kaikkein tärkein, elämä.

Tällä alalla saa ja pitää laittaa oma persoona peliin. Hyvän hoidon hinta ei kuitenkaan voi olla univormun alla oleva ihminen. Liittymällä Tehyyn saat äänesi kuuluviin!

Asiat ei muutu, jos me ei itse niitä muuteta

Työelämässä omista oikeuksista huolehtiminen ei aina ole helppoa. Ja sen saa sanoa ääneen. Hoitoalalla ei vietetä neljän viikon yhtäjaksoisia kesälomia.

Me joustetaan kolmessa vuorossa, jotta potilaat saa hoitoa myös viikonloppuisin ja jouluna. Meidän työ on huolehtia muista – ja yhdessä me pidetään huolta toisistamme.

Me olemme sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry, joka toimii jäsentensä taloudellisten, ammatillisten ja oikeudellisten etujen puolestapuhujana – esimerkiksi palkkaan ja työehtoihin liittyvissä asioissa. Tehyläisiä on yli 160 000 ja opiskelijayhdistyksessämme jo 25 000!

Yhdessä meissä on voimaa

Päättäjät ei aina ymmärrä, mitä hoitotyö ihan oikeasti on. Tehyssä me huolehdimme paitsi oikeuksistasi, tarjoamme myös mahtavan verkoston läpi opintojen ja työelämän.

Joukkomme koostuu persoonallisista yksilöistä, joita yhdistää vahva ammatillinen osaaminen. Samanhenkisen, alaa ymmärtävän rintaman kanssa on helpompi edistää asioita kuin yksin.

Vain yhdessä voimme saavuttaa asioita. Hiljennettyjen, sisar hento valkoisten aika on ohi.

Lue tarinamme